Vypadávání vlasů u mužů

Mužské vzorové vypadávání vlasů je nejběžnější typ alopecie u mužů.

Vlasové folikuly se vyvíjejí přibližně v druhém měsíci těhotenství. Za 22 měsíců se vytvoří přibližně 5 milionů vlasů a chlupů, které pokrývají tělo novorozence už při porodu. Přibližně sto tisíc z nich se nachází na vlasové pokožce. Po prvním synchronizovaném padání vlasů v prvních měsících života už vlasová pokožka funguje jako asynchronní populace folikulů nacházejících se ve všech fázích růstového cyklu vlasu.

Růstový cyklus vlasů sestává z anagenní fáze (růstová fáze probíhající dva až šest let), katagenní fáze (involučního přechodná fáze trvající dva až tři týdny, vlas přestává aktivně růst), telogenní fáze (fáze oddechu přetrvávající dva až čtyři měsíce). Poslední je exogenní fáze, někdy spojována s telogenní (fáze samotného padání vlasů). V každém okamžiku je přibližně 13 procent vlasů v katagenní fázi. Je zcela běžné, přijít denně o 100 vlasů. Jsou však mnohé onemocnění a stavy, při kterých se toto číslo zvyšuje. U mužů se mohou dokonce vyvinout oblasti s částečně nebo úplně holými místy. Takovou alopecii lze klasifikovat a rozdělit na vypadávání vlasů podle vzorce a vypadávání vlasů bez jakéhokoliv vzorce.

Vypadávání vlasů u mužů bez konkrétního vzorce

Nevzorové vypadávání vlasů lze rozdělit na jizvovou alopecii a nejizvovou alopecii. Pozadí vzniku situace a lékařské vyšetření jsou pro rozlišení a určení vypadávání vlasů u mužů klíčové. Na vyšetření se používá dermatoskop, zlepšuje přesnost prohlídky vlasové pokožky. Jednodušeji lze například rozpoznat lesklou atropickou pokožku s chybějící ostií vlasových folikulů. Pokud navíc jedinec v minulosti trpěl na záněty, může jít o jizvovou alopecii. Častokrát je třeba provést i biopsii na potvrzení diagnózy. Běžné příčiny jizvové a nejizvo alopecie jsou následující:

Jizvová alopecie

Nejizvová alopecie

 • úraz
 • infekce
 • zánětlivé stavy
  • lichen planopilaris (postihuje ženy středního věku)
  • diskoidní lupus
  • frontální fibrózní alopecie
  • centrální odstředivá jizvová alopecie

Vypadávání vlasů u mužů podle určitého vzorce

Vzorové vypadávání vlasů, tedy vypadávání vlasů podle určitého vzorce je běžným typem vypadávání vlasů u mužů. Dochází k progresivní miniaturizaci vlasů, kdy se velké pigmentované terminální vlasy nahrazují jemnými bezbarvými velusovými vlasy. Tento proces se děje postupně během několika folikulárních cyklů. Miniaturizaci však nelze vysvětlit jen sérií postupně se zkracujících cyklů anagénu. Tento proces by totiž trval až příliš dlouho.

Mužské vzorové vypadávání vlasů ovlivňuje hlavně temeno, střed vlasové pokožky, vlasovou linii i anterior temporální oblast (tedy přední spánkovou oblast) vlasové pokožky. Nazývá se androgenní alopecie, protože ústřední roli při ní hrají androgeny a genetická podstata dědičnosti.

Testosteron je konvertován na svůj metabolit 5-alfa dihydrotestosteron (DHT), a to izoenzymem tupu dva, enzymem 5-alfa reduktáza. Navázáním DHT na androgenní receptory ve vlasových folikulech dochází k mužskému vzorovému vypadávání vlasů. Přesné molekulární dráhy dosud nejsou přesně pochopeny. Rozdíly v umístění těchto androgenních receptorů vytvářejí charakteristický vzorec mužského vzorového plešatění. Jedna z běžně využívaných klasifikací na popsání vzorce a závažnosti mužského vzorového vypadávání vlasů je Norwoodova klasifikace. Původní verze popisuje sedm stupňů. Existují však několik modifikací a další klasifikace, které se zdají být inkluzivnější a lépe popisné.

Nechirurgická léčba mužského vzorového vypadávání vlasů

U mužů, kterým už vlasy znatelně prořídly, ale je ještě příliš brzy na případnou transplantaci vlasů, lze zvážit několik nechirurgických řešení léčby vypadávání vlasů. Šampony a kondicionéry nezlepší samotnou hustotu vlasů. Dokáží však zlepšit kvalitu vlasů a přidat jim na objemu. Je proto důležité najít produkt, který člověku sedne. Dojmu hustších vlasů rovněž prospěje upravení délky vlasů a přizpůsobení samotného účesu. (viz také účesy pro ustupující vlasovou linii)

Na růst vlasů mají negativní vliv i špatný zdravotní stav či některé nemoci. Proto je důležité zajistit normální stravování, zdravý životní styl a vyléčení či léčbu jakéhokoliv onemocnění. Prospějete tak zachování dobrého růstu vlasů a fungování samotného růstového cyklu vlasů. Existují také produkty na překrytí, resp. zahušťovače vlasů. Jsou to různé mikrovlákna a barvy, které překrývají řídnoucí vlasy. Ty však třeba aplikovat denně. Lidé s velmi pokročilým vypadáváním vlasů, případně nevhodní kandidáti na tranplantáciu vlasů, mohou použít příčesky a paruky. V závislosti na typu mohou vyžadovat pravidelnou údržbu a s tím spojené výdaje.

Lokálně se k léčbě využívá minoxidil. Nanáší se přímo na vlasovou pokožku dvakrát denně buď v podobě tekuté nebo pěnové. Působí přímou stimulací vlasových folikulů. Lokálně aplikovaný minoxidil zkracuje telogen fázi, takže odpočívající vlasy předčasně vstupují do fáze anagenní. Minoxidil pravděpodobně také prodlužuje samotnou anagenní fázi a zvětšuje folikuly. Přesný mechanismus působení však není znám. Nejběžnějším nežádoucím účinkem je kontaktní dermatitida, která se mnohem řidčeji vyskytuje při pěnové verzi léku.

Druhou možností je orálně užíván finasterid. Je to další typ inhibitoru 5-alfa reduktázy. Snižuje tvorbu DHT a denní dávka je 1 mg za den. U některých mužů se může objevit jako nežádoucí účinek mírná erektilní dysfunkce a pokles libida. Rovněž se může objevit gynekomastie. Všechny tyto příznaky se vytratí po vysazení léčby. Účinek na prostatu při dlouhodobém užívání není jistý. Dokáže však pravděpodobně zmírnit výskyt benigní hyperplazie prostaty. Také údajně snižuje výskyt rakoviny prostaty. Pokud se u muže rakovina prostaty rozvine, spojuje se s vyšším stupněm rakoviny.

Obě formy léčby vypadávání vlasů třeba dodržovat šest až dvanáct měsíců, až pak lze hodnotit jejich účinnost a vliv na zachovány vlasy či oddálení dalšího vypadávání vlasů. Patrný bývá i výrazný opětovný růst vlasů. (viz. také jako dlouho třeba užívat minoxidil, jak dlouho třeba užívat finasterid)

Transplantace vlasů

Transplantace vlasů u mužů se zakládá na principu, že vlasy, které permanentně setrvávají na okcipitální a parietální dárcovské oblasti, jsou převáděny do oblasti postižené vypadáváním vlasů. Jinak řečeno, vlasy se přesouvají z dárcovské oblasti do holé oblasti. Na přesun se používá buď technika pásů nebo extrakce folikulární jednotky – FUE. Folikulární jednotka přitom znamená přirozené seskupení vlasů z vlasové pokožky. Jde o jeden až tři (někdy čtyři či pět) folikuly a připojené mazové žlázy, které jsou obklopeny perifolikulárním dermálním obalem a jsou připojeny k jednomu svalu arrector pili (vzpřimovače chlupu).

Při metodě odebrání pásů se odeberou elipsovité pásy pokožky s vlasy různé délky a šířky. Obvykle jde o tvar podkovy odňat z okcipitálního výčnělku a spodní části ucha. Folikulární jednotky se pod mikroskopem vyříznou z pásu kůže. Tím se zajistí minimální prořezání a zachování tkáně kolem zvolených vlasů. V tomto případě, i po uzavření a zahojení dárcovské rány zůstává člověku lineární jizva, obvykle široká 1 až 2 mm. Některé mohou být samozřejmě i větší.

Při FUE technice se odeberou vlasy speciálním nástrojem s průměrem 1 mm nebo méně. Odběry jsou buď manuální nebo automatizované. Výhody techniky FUE jsou méně bolestivý zákrok, rychlejší doba hojení, menší rány. K zjizvení sice dochází. Ale i při kratších vlasech se tyto kulaté jizvičky skryjí lépe než lineární jizvy vznikající při pásové metodě.

Hlavním anatomickým omezením této techniky je fakt, že samotný shluk vlasů není možné identifikovat zvenčí, postupuje se tedy naslepo. Proces je také dost pomalý. Každá jednotka musí být vytažena velmi pomalu, aby se neporušila. Při zkušeném chirurgovi však koordinace očí a rukou rychlost transekce zvyšuje.

Zdroje:

 • DUA, Aman a DUA, Kapil, 2010. Follicular Unit Extraction Hair Transplant. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery [online]. May / August, 3 (2), 76 81 [cit. 25.10.2018]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2956961/
 • MESSENGER, AG a RUNDERGEN, J., 2004. Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. British Journal of Dermatology [online]. February, 150 (2), 186 194 [cit. 25.10.2018]. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2004.05785.x
 • WHITING, David, 2001. Possible mechanism of miniaturization during androgenetica alopecia or pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology [online]. September, 45 (3), 81-86 [cit. 25.10.2018]. Dostupné z: https://doi.org/10.1067/mjd.2001.117428
 • WILLIAMS, Greg a FARJO, Nilofer, 2018. Hair loss in men. Trends in Urology and MEN’S Health [online]. May / June, 4 (3), 31-33 [cit. 24.10.2018]. ISSN 2044-3749. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tre.332